Ekonomie Kandidatprogrammet

oktober 18, 2016 Candida Braun 0 Comments

När du bestämt dig för att ta en ekonomie kandidatexamen kan du se fram emot tre års studier där du sammanlagt förväntas ta 180 högskolepoäng. En ekonomie kandidatexamen är en bred examen med goda framtidsutsikter och många olika möjliga framtida karriärvägar. Utbildningens grund är normalt sett företagsekonomi samt nationalekonomi, där du väljer en av dem som din huvudsakliga inriktning, men du kommer läsa bägge i någon utsträckning. De flesta ekonomie kandidatprogram innehåller också en stor mängd statistik, detta är ett väldigt viktigt ämne i de flesta ekonomyrken varför tyngdpunkt läggs på det. Du kan också räkna med stora inslag av juridik: revisionsregler, handelsrätt, marknadsföringslagar etc. För dig som är intresserad av att studera utomlands en eller flera terminer finns också goda möjligheter att få göra det om du läser ett ekonomie kandidatprogram.

Ekonomie Kandidatprogrammet

Vad kan man jobba med

En ekonomie kandidatexamen öppnar upp för en mängd olika framtida yrken, lite beroende på hur du själv utformar din utbildning och vart du väljer att studera. Några vanliga yrken är:

Revisor: den person som ser till att ett företags bokföring är rätt. Revisorn kontrollerar och granskar siffrorna i ett bolag eller en organisation och upprättar en årsredovisning. Revisorn kan också komma med förslag på förbättringar inom företaget för att öka lönsamheten.

Marknadsförare: Marknadsföring är ett brett område. Om du specialiserar dig inom det kan du jobba med till exempel försäljning, reklam eller PR. Det passar dig som är både kreativ och har näsa för affärer.

Controller: Controllern är en sorts internrevisor som jobbar med att analysera siffror, följa upp lönsamhet och resultat samt med att utveckla och effektivisera företaget från ett ekonomiskt perspektiv. Controllern är i de flesta företag en ledande person.

Managementkonsult: En person som jobbar med strategiska frågor åt företag och organisationer. Managementkonsulten analyserar nuläget, kommer med åtgärdsförslag och hjälper ibland även till med att implementera dem. Ofta kommer en managementkonsult in i ett läge där ett företag står inför problem eller stora utmaningar, så det är en fördel att vara driven och inte vara rädd för att stöta sig med folk om man ska jobba i den branschen.

Finansyrken: Här jobbar du med finansiering och de stora pengarna. Du kan till exempel jobba som börs- eller råvarumäklare och köpa och sälja tillgångar på uppdrag av ett företag eller privatpersoner. Du kan också jobba som fondförvaltare där du köper och säljer åt en fond. Eller i en corporate finance-roll där du jobbar på ett företag och ansvarar för att det företagets pengar ska användas på ett sådant sätt att högsta möjliga avkastning garanteras till minsta möjliga risk.

VD: Bland landets verkställande direktörer är det en stor del av dem som har en ekonomiutbildning i bagaget, om de inte har en ingenjörsutbildning, eller både och. En ekonomie kandidatexamen är hur som helst en mycket bra grund att stå på om du tror att du är lämpad för och beredd att jobba för en ledande roll i ett företag.

 

Previous Post

Next Post